Kategorie

Informace

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.campdavidshop.cz

 

Doručovací adresa pro zasílání reklamací:

CAMP DAVID - SOCCX s.r.o.., Blatecká 3344, Mělník, 276 01

Kontaktní e-mail: podpora@campdavidshop.cz

Kontaktní telefon: +420 721 652 337

 

Reklamaci lze uplatnit doručením reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na adresu prodávajícího. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Na zboží je uplatňována záruka po dobu 24 měsíců ode dne jeho zakoupení. Pokud se v této lhůtě objeví vada nezpůsobená nesprávným užíváním či ošetřováním výrobku, lze jej reklamovat.

Záruku nelze uplatnit na běžné opotřebení zboží!

Výrobek do reklamace předejte čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami, urychlíte tím vyřízení reklamace.

K výrobku přiložte vyplněný Reklamační protokol společně s fakturou o zakoupení zboží.

Reklamace bude vyřízená bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

V případě uznané reklamce budou náklady spojené s reklamací zaslány na Vámi uvedený bankovní účet.
V případě neuznané reklamace náklady spojené s reklamací vráceny nebudou.   

Příloha k reklamačnímu řádu - Mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci (adr.coi.cz)

Pokud jste s podnikatelem uzavřeli kupní smlouvu či smlouvu o poskytování služeb a podnikatel podle Vašeho názoru smlouvu nedodržel (např. zamítl reklamaci, nedodal zboží či neposkytl službu, nesprávně naúčtoval cenu, apod.), máte od 1. února 2016 možnost podat návrh na mimosoudní řešení Vašeho sporu s podnikatelem.

Spotřebitel může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, 120 00.

email: adr@coi.cz

web:adr.coi.cz

Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) České obchodní inspekce v roli nezávislého a nestranného subjektu bude usilovat o urovnání Vašeho sporu s podnikatelem oboustranně přijatelnou dohodou (např. dodatečným uznáním reklamace, dodatečným dodáním zboží či poskytnutí služby, vrácením nesprávně naúčtované částky). Mimosoudní řešení je bezplatné, trvá maximálně 90 dnů, ve složitých případech až 180 dnů, a po tuto dobu neběží promlčecí lhůta. Zatímco podnikatelé se musí povinně zapojit, spotřebitel má právo mimosoudní řešení sporu zahájit, kdykoliv ukončit nebo systém nevyužít a rovnou se obrátit s žalobou na soud. V rámci systému mimosoudního řešení sporů nemá oddělení ADR pravomoc spor rozhodnout, jeho úkolem je vést strany sporu ke smírnému dořešení sporu.

 

Více informací je k dispozici na webových stránkách https://www.adr.coi.cz/

 

 
 

 

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

FORUMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE

Vyplněný formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat společně s reklamovaným zbožím na adresu:

CAMP DAVID - SOCCX s.r.o., Blatecká 3344, Mělník, 276 01


Prodávající:

Internetový obchod:               www.campdavidshop.cz

Společnost:                            CAMP DAVID - SOCCX s.r.o.

Se sídlem:                              Blatecká 3344

IČ/DIČ:                                   09263632 / CZ09263632

E-mailová adresa:                  podpora@campdavidshop.cz

Telefonní číslo:                       +420 721 652 337

Spotřebitel:                                                                                                                                   

Číslo faktury:

Datum faktury:

Název a kód výrobku:                                                                                                                
Jméno a příjmení:                                                                                                                       

Adresa:                                                                                                                                            

Telefon:                                                                                                                                           

E-mail:                                                                                                                                              

Číslo bankovního účtu v případě vrácení peněz:  

Jednoduchý popis důvodu reklamace:

 

 

 

Datum a podpis:

Poslední prodané

    Sluneční brýle CCU-1855-8738 Blue White
Veronika, Bozkov
Před 3 minutami
    Vesta CCB-2100-2658 blue haze
Vladimír, Bratislava
Před 7 minutami
    Džíny SDU-1955-1272 blue black vintage
Ivana, Hrob
Před 15 minutami
    Kraťasy CCG-2102-1826 treasure green
Petra, Mělník
Před 16 minutami
    Džíny SDU-1855-1308 stone used dusty
Petra, Mělník
Před 19 minutami
    Kraťasy CCB-1903-1362 beach blue
Petra, Mělník
Před 32 minutami